MENUMENU
MENUMENU

«Қайырымды ана» кітап көрмесі

8.02.2021 ж. 5А МГ кітапханасында «Мейірім төгетін ана» кітап көрмесі өз жұмысын бастады.

Көрменің мақсаты: Оқушыларды «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының авторы Сара Алпысқызы Назарбаеваның қоғамдық іс-әрекетімен және өмірбаянымен таныстыру, өскелең ұрпақтың мейірімділігіне тәрбиелеу, қоршаған ортаға ұқыпты қарау және дос бола білу.

Көрмеде «Бөбек» республикалық балалар қайырымдылық қорының негізін қалаушы және президенті Сара Алпысқызы Назарбаеваның қызметі туралы кітаптар ұсынылды. Бұл қор өскелең ұрпақтың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етумен, адамгершілік — рухани біліммен және балаларды тәрбиелеумен байланысты проблемаларды шешуде қоғамға нақты көмек көрсетеді. Қазіргі заманғы Қазақстанның осы көрнекті әйелінің есімі елден тыс жерлерде танымал және әлемдік қоғамдастық оның қазақстандық балалар үшін жасаған игі еңбегін лайықты бағалады. Сара Алпысқызы өз еңбектері үшін көптеген марапаттарға, грамоталар мен сыйлықтарға ие болды. Ол жалпыадамзаттық құндылықтар туралы философиялық ойлар болып табылатын кітаптардың авторы.

Сондай – ақ, кітапхана сөрелерінде достық пен серіктестік, махаббат, мейірімділік пен жанашырлық-ең басты адами қасиеттер туралы балалар оқуына арналған кітаптар көрме материалы ретінде ұсынылды. Кішкентай оқырмандарға ұсынылған кітаптар адамның рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастырады және оның дүниетанымы мен басқаларға деген көзқарасына әсер етеді.

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Калимова А. К.

Мектеп кітапханашысы Сарсембаева Г. Б.

Книжная выставка «Мейірім төгетін ана»

8.02.2021г. в библиотеке ШГ 5А начала свою работу книжная выставка «Мейірім төгетін ана».

Цель выставки: познакомить учащихся с общественной деятельностью и автобиографией Сары Алпысовны Назарбаевой, автора программы нравственно-духовного образования «Самопознание», воспитание доброты у подрастающего поколения, умение дружить и бережно относиться к окружающим.

На выставке представлены книги о деятельности Сары Алпысовны Назарбаевой, которая является создателем и президентом республиканского детского благотворительного фонда «Бобек». Этот фонд оказывает реальную помощь обществу в решении проблем, связанных с обеспечением прав и законных интересов подрастающего поколения, нравственно — духовным образованием и воспитанием детей. Имя этой выдающейся женщины современного Казахстана узнаваемо далеко за пределами страны, и мировое сообщество по достоинству оценило ее благородный труд ради казахстанской детворы. За свои труды Сара Алпысовна удостоена многих наград, грамот и премий. Она является автором книг, которые являются философскими размышлениями об общечеловеческих ценностях.

Также на полках библиотеки в качестве выставочного материала были представлены книги  для детского чтения о дружбе и товариществе, любви, доброте и сострадании – самых главных человеческих качествах. Книги, представленныемаленьким читателям формируют духовно — нравственные ценности человека и оказывают влияние на его мировосприятие и отношение к окружающим.

Заместитель директора по ВР Калимова А.К.

Школьный библиотекарь Сарсембаева Г.Б.