MENUMENU
MENUMENU

Біздің бірінші сынып оқушылары

Біздің мектепте бірінші сыныптың 179 оқушысы оқиды, оның 167-сі ата-аналарының қалауы бойынша кезекші сыныптарда оқиды, 12 бала қашықтықтан білім алуда. Кезекші топтардың жұмысы санитарлық талаптарды қатаң сақтай отырып жүзеге асырылады: топтардың толуы 15 балағадейін, балалардың үстелдерін 1 метр қашықтықта орналастыру, әр сабақтан кейін бөлмелерді желдету, кварцтау, әр сабақтан кейін қол жуу және арнайы құралдарды қолдану.

Параллельде 6 сынып жиынтығы бар, оның ішінде 2 гимназия, 1 спорт сыныбы. «Жасарбаз» әскери-патриоттық тәрбие сыныбы ашылды, оның басты мақсаты патриотизмді, рухани – адамгершілік тәрбиені қалыптастыру болып табылады. Спорт сыныбының білім алушылары № 1 БЖСМ-де«Баскетбол» секциясында жаттығады. Жаттығулар аптасына 4 рет әр сейсенбі, бейсенбі, сенбі және жексенбі күндері өтеді.

Бірінші сынып оқушыларының ата-аналары карантиндік шаралар кезеңінде олардың балалары кезекші сыныптарда оқи алатынына қатты қуанады.

Наши первоклассники

179 первоклассниковобучаются внашей школе, из них 167 по заявлению родителей в дежурных классах, 12 детей остались на дистанционном обучении. Работа дежурных групп осуществляется при строгом соблюдении санитарных требований: наполняемость групп – до 15 детей, расстановка детских столов на расстоянии 1метра, проветривание, кварцеваниекабинетов после каждого занятия, мытье рук и использование специальных средств после каждого занятия.

В параллели 6 класс-комплектов, из них 2 гимназических, 1 спортивный класс. Открыт класс военно-патриотического воспитания «Жассарбаз», главной целью которого является  формирование патриотизма, духовно – нравственного воспитания. Обучающиеся спортивного класса тренируются в ДЮСШ № 1 на секции «Баскетбол». Тренировки проходят 4 раза в неделю каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье.

Родители первоклассников рады, что  их дети могут обучаться в дежурных классах.