MENUMENU
MENUMENU

Формирование полиязычной среды через интеграцию учебных предметов

Эксперимент «Үштілдік»

Қалалық білім бөлімінің 29.08.2018 ж. № 1049 бұйрығы негізінде, 2018-2019 оқу жылында №5 «А» мектеп – гимназиясында эксперимент бағдарламасы мен жұмыс жоспарына сәйкес тәжірибелік алаңдар ашылды.

Эксперименттік алаңның тақырыбы: 2«А», 2 «Б», 2 «К» сыныптарындағы бастауыш деңгейде оқу пәндерін оқытуды (қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі) кіріктіру арқылы көп тілді ортаны қалыптастыру.

ЗЕРТТЕУДІҢ МАҚСАТЫ:

 • көптілді оқытуды дамытуға жәрдемдесу;
 • көп ұлтты және көп мәдениетті ортада белсенді өмір сүруге қабілетті адамдарды қалыптастыру;
 • сабақтағы кіріктіру үрдісінде тілдердің өзара қарым –қатынас, ену нүктелерін жә
 • не өзара әрекеттесу дәрежесін анықтау;
 • басқа халықтардың мәдениетіне құрметпен қарап, түсіністік таныта білетін, дамыған баланың құзіретті тұлғасын тәрбиелеу.

ЗЕРТТЕУДІҢ ОБЪЕКТІСІ: біріктірілген оқыту үрдісі.

ЗЕРТТЕУ ПӘНІ: оқыту пәндерін кіріктіру арқылы үш тілді сапалы енгізумен сабақ өткізу.

ЗЕРТТЕУ  ҮШ КЕЗЕҢНЕН ЖҮРГІЗІЛЕДІ:

І КЕЗЕҢ: ПРОБЛЕМАЛЫҚ – ІЗДЕУ (2018-2019ж.ж.) – зерттеу жұмысының басталуы: теориялық – әдіснамалық талдау.

ІІ КЕЗЕҢ: ТӘЖІРИБЕЛІК – ЭКСПЕРИМЕНТТІК (2019-2020 ж.ж.) – оқу пәндерін интеграциялау арқылы көптілді ортаны қалыптастыру бойынша тәжірибелік – эксперименттік қызметті табысты іске асыру үшін жағдай жасау және жетілдіру.

ІІІ КЕЗЕҢ: ЖҮЙЕЛІ – ЖАЛПЫЛАУ ( 2020-2021ж.ж.) – тәжірибелік – инновациялық жұмысты ұғыну, қорыту және сипаттау, зерттеу жобасын педагогикалық практикаға енгізу нәтижелерін кешенді талдау, қорытындыларды нақтылау, зерттеудің аралық нәтижелерін ғылыми – әдістемелік материалдарда жариялау.

ЖОБАҒА ҚАТЫСУШЫЛАР:

 • мектеп әкімшілігі
 • педагогтар
 • ғылыми қызметкер
 • ҚМПУ филология ғылымдарының кандидаты
 • оқушылар
 • ата – аналар

ЖОБАНЫ ІСКЕ АСЫРУ МЕРЗІМІ:

Іс- шаралар атауы Іске асыру мерзімі Жауаптылар
Проблемалық — іздеу 2018-2019 ж.ж. қыркүйек — мамыр Мектеп әкімшілігі, педагогтар, оқушылар, ата — аналар
Тәжірибелік- эксперименттік 2018-2020 ж.ж. қыркүйек — мамыр Мектеп әкімшілігі, ғылыми қызметкер, педагогтар, оқушылар, ата — аналар
Жүйелік — жалпылау 2020-2021 ж.ж. қыркүйек — мамыр Мектеп әкімшілігі, ғылыми қызметкер, педагогтар, оқушылар, ата — аналар

Болжамды нәтижелер

Оқушы: халықтың мәдениетімен тығыз байланыста білімді пайдалану. Нәтижеге жету жолдары: жүлделі орындар, олимпиадаларға қатысу.

Ата – аналар: Білім беру кеңістігіндегі тілдік орта

Педагог

 • материалдық жабдықтау;
 • ғылыми қамтамасыз етілуі;
 • жоғары кадрлық әлеует;
 • ақпараттық ортаның кең мүмкіндігі;
 • үш тіл бойынша сынып бұрыштарын рәсімдеу;
 • осы тілде сөйлейтін халықтардың мәдениеті мен тығыз бірлікте тілдерді оқыту.

ТЕМА: Формирование полиязычной среды через интеграцию учебных предметов (казахский язык, русский язык, английский язык) на начальном уровне обучения во 2 «А», 2 «Б», 2 «К» классах.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  содействие развитию полиязычного обучения; формирование человека, способного к активной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде; определение точек соприкосновения, взаимного проникновения и степени взаимодействия языков в процессе интеграции на уроке; воспитание поликультурной компетентной личности ребёнка, обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: интегрированный  процесс обучения

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: Урок с качественным внедрением  трёхъязычия через интеграцию учебных предметов.

ТИП ЭКСПЕРИМЕНТА: поисковый

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

ИССЛЕДОВАНИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В ТРИ ЭТАПА:

II ЭТАП: ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ (2019-2020 г.г.) — создание и совершенствование  условий для успешной реализации опытно- экспериментальной деятельности по формированию полиязычной среды через интеграцию учебных предметов.

ия языков)

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

администрация школы, педагоги, научный работник кандидат филологических наук КГПУ, учащиеся, родители

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственные  
Опытно-экспериментальный Сентябрь-май 2019-2020гг. Администрация школы, научный работник, педагоги, учащиеся, родители
Системно-обобщающий   Сентябрь-май 2020-2021гг.   Администрация школы, научный работник, педагоги, учащиеся, родители

Предполагаемые результаты

Ученик:  использование знаний в неразрывной связи с культурой народов

Пути достижения результатов: призовые места, участие в олимпиадах

Родители : Языковая среда в образовательном пространстве

Педагог

 • материальная оснащенность;
 • научная обеспеченность;
 • высокий кадровый потенциал;
 • широкая возможность информационной среды;
 • оформление классных уголков по трёхъязычию;
 • обучение языков в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках.

Возможные риски эксперимента:

 • недостаточная профессиональная  компетентность отдельных учителей ЭД;
 • непредвиденные ситуации, требующие увеличения времени и дополнительных затрат на ЭД;
 • нехватка средств технического оснащения;

отсутствие лингафонных кабинетов.