MENUMENU
MENUMENU

ҚР Мемлекеттік рәміздерін насихаттау бойынша № 5 «А» мектеп – гимназиясының қызметі

            Патриоттық сезімді, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне құрмет сезімін қалыптастыру мақсатында оқу жылында №5 «а» мектеп — гимназиясының оқушыларымен әңгімелесу, сынып сағаттарын, кітапхана сабақтары, дөңгелек үстелдер өткізілді, онда оқушылар рәміздер туралы білімдерін кеңейтіп, жинақтады. Жалпыға бірдей білім алу құқығында сынып жетекшілері оқушыларды «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 4 маусымдағы № 258 Конституциялық заңының негізгі баптарымен таныстырды.

            Дәстүр бойынша, оқу жылының басында сынып жетекшілері бірінші сынып оқушылары мен олардың ата-аналары үшін мектепке саяхат жасайды және оларды Қазақстан Республикасының рәміздерін насихаттайтын ақпараттық ортамен таныстырды..

Қазақстан Республикасының рәміздері туралы балалардың хабардар болу деңгейін анықтау мақсатында, оқу жылының басында қазақ тілі ӘБ мұғалімдері 4 сынып оқушылары арасында тестілеу өткізді. Талдау нәтижелері оқушылардың қажетті білімді жеткілікті дәрежеде меңгергенін көрсетеді. Тестілеу нәтижесінде анықталған проблемаларды сынып жетекшілері қазақ тілі мұғалімдерімен бірге жыл бойы пысықтауда.

            Мемлекеттік рәміздер туралы балалардың білім деңгейін анықтау мақсатында балалар үшін викторина, балалар командалары арасында ғана емес, сонымен қатар оқушылар мен мұғалімдер арасында интеллектуалды ойындар ұйымдастырылды.  4-ші тоқсанда дәстүр бойынша балалар үшін Қазақ тілі мен ҚР Мемлекеттік рәміздерін білу олимпиадасы өтеді.

            Мектеп — гимназияның жұмыс жүйесінде әр дүйсенбі сайын оқушылар мен педагогтардың ҚР Әнұранын міндетті түрде орындауы болып табылады, барлық мереке күндері Қазақстан Республикасының Гимні орындалады және Қазақстан Республикасының Туын енгізеді Жас Қыран балалар ұйымының қатарына қабылдау, жас сарбаздың патриоттық қозғалысы қатарына қабылдау ҚР Әнұранын орындаумен және Ту енгізумен сүйемелденеді.

            № 5 «А» мектеп – гимназиясының қызмет жүйесінде ата-аналар арасында ҚР рәміздерін насихаттау бойынша жұмыс қарастырылған, оның шеңберінде ата-аналар ҚР нормативтік құжаттарымен танысты: ҚР 2007 жылғы 4 маусымдағы №258 «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы» Конституциялық Заңы (2015 жылғы 28 қазандағы өзгерістермен және толықтырулармен), Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздерін пайдалану ережесі (2015 жылғы 28 қазандағы өзгерістермен және толықтырулармен).

            Мектеп – гимназияда мемлекеттік рәміздерді пайдалану ережесіне сәйкес түнгі уақытта жарық беретін көше жалауы, мектеп — гимназия ғимаратында — жарық беретін «ҚР Мемлекеттік рәміздері» стенд, директордың кабинетінде — Елтаңба және жалау, әрбір сынып кабинетінде — қағаз негізіндегі ҚР символикасы (фабрикалық, лицензияланған) орнатылған.

 ТЖ бойынша директор орынбасары Н.С.Касицкая,

В целях формирования чувства патриотизма, уважения к государственным символам РК, в течение учебного года, с обучающимися школы – гимназии № 5 «а» проведены беседы, классные часы, библиотечные уроки, круглые столы, в рамках которых школьники расширили и закрепили знания о символах. На правом всеобуче классные руководители знакомят школьников с основными статьями Конституционного Закона РК от 4 июня 2007 г. №258 «О государственных символах Республики Казахстан».

По традиции, в начале учебного года, классные руководители проводят для первоклассников и их родителей экскурсию по школе и знакомят с информационной средой, пропагандирующих символы РК.

В целях определения уровня осведомленности детей о символах РК, в начале учебного года, учителя МО казахского языка проводят тестирование среди учащихся 4-х классов. Результаты анализа показывают, что школьники в достаточной степени владеют необходимыми знаниями. Те проблемы, которые выявлены в результате тестирования, классные руководители совместно с учителями казахского языка отрабатывают в течение года.

            В целях определения уровня знаний детей о государственных символах, для ребят организованы викторины, интеллектуальные игры не только между командами детей, но и между учащимися и педагогами.  В 4 четверти,   по традиции,  для ребят проходит олимпиада на знание казахского языка и государственных символов РК.

            В системе работы школы – гимназии является обязательным  исполнение Гимна РК учащимися и педагогами каждый понедельник, на всех государственных праздниках присутствует исполнение Гимна РК и внос Флага РК знаменной группой.  Посвящение в ряды детской организации Жас Кыран, в ряды патриотического движения Жас Сарбаз также сопровождается исполнением Гимна РК и вносом Флага.

            В системе деятельности  школы – гимназии № 5 «А» предусмотрена работа по пропаганде символов РК среди  родителей на собраниях и правовом всеобуче, в рамках которых родители ознакомлены с нормативными документами РК: Конституционный  Закон РК от 4 июня 2007 г. №258 «О государственных символах Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями на 28 октября 2015 года), Правила использования Государственных символов Республики Казахстан.

            В школе – гимназии установлен в соответствии с Правилами  использования Государственных символов уличный Флаг с подсветкой в темное время суток, в  здании школы  — гимназии  — стенд «Государственные  символы  РК» с подсветкой,   в кабинете директора  — Герб и Флаг, в  каждом классном кабинете —  символика РК на бумажной основе (фабричная, лицензированная).

  Касицкая Н.С., заместитель директора по ВР

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.