MENUMENU
MENUMENU

Экскурсия на Костанайский хлебозавод.

«Тәрбие және білім»кіші бағдарламаны іске асыру мақсатында мектепте «Жас өлкетанушы» үйірме жұмыс істейді, осы үйірме шеңберінде 7 желтоқсанда 3 – ші және 4-ші сынып оқушылармен Қостанай нан зауытына экскурсия жасалды. Экскурсияны өндірістік цех басшысы өткізді. Ол балаларға нан зауытында қандай өнімдер өндірілетіні туралы айтты, кейін балаларды цехқа шақырды. Балалар үлкен қызығушылықпен нанның иленуін, формаға салып пешке жберу жүйесін қарады. Негізгі жұмысты кәсіпорында машиналар орындайды, қолмен тәтті тоқаштар қалыптастырады.

Балалар естеріңде сақтадыңдарманан- ол көптеген адамдардың ұлы еңбегі, олар бидайды отырғызып, өсіріп, оны жинап, тартып нан пісіру керек.

В целях реализации подпрограммы «Тәрбие және білім» вшколеработаеткружок «Юныйкраевед», в рамках которого 7 декабря проведена экскурсия с учащимися 3 – х и 4-х классов на Костанайский хлебозавод.

Экскурсию проводила начальник производственного цеха. Сначала она рассказала детям о том, какую продукцию производят на хлебозаводе, а затем пригласила в цех. Дети с интересом рассматривали линии, где замешивают, формуют тесто и отправляют в печь. Основную работу на предприятии выполняют машины, а в ручную формируют сдобную выпечку.

Ребята запомнили, что хлеб – это великий труд многих людей, которые должны посадить зерно, вырастить, собрать урожай, обмолотить и, наконец, выпечь хлеб.