MENUMENU
MENUMENU

«Қазақ әліпбиінің кириллица латын графикасына көшу» .Заседание МО

Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі пәндері мұғалімдерінің ӘБ отырысының күн тәртібінің тақырыбы: «қазақ әліпбиінің кириллица латын графикасына көшу» болды. «Үш тілділік- заман талабы» атты баяндама тыңдалды. Педагогтар 2017 ж. 12 сәуірдегі Н.Ә.Назарбаевтың «қоғамдық сананы жаңғырту-болашаққа көзқарас» атты мақаласымен танысып, оны сараптады және № 569 26.10.2017.жылғы « қазақ тілін кириллица латын графикасына көшіру» туралы ҚР Президентінің Жарлығымен де танысты.

В повестке заседания МО учителей казахского, английского и русского языка по теме «Переход алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику» был заслушан доклад «Трёхязычие — веление времени». Педагоги обсудили статью Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»от 12 апреля 2017 года, ознакомились с Указом Президента РК «О переходе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику № 569 от 26.10.2017 г.